Obchodné podmienky

Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodávky tovaru zverejnené predávajúcim a potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predajcu a zákazníka.

CENY

V prípade, keď predávajúci upozorní do 24 hodín po obdržaní objednávky kupujúceho o zmene ceny z dôvodu nepredvídateľné okolnosti, má kupujúci právo odstúpiť od objednávky. V prípade, že tovar nie je v čase podania objednávky na sklade predávajúceho, bude tovar vyúčtované podľa aktuálnych cien platných ku dňu dodania tovaru kupujúcemu. E-shop www.pudi.cz neprijíma platby v hotovosti ani platobnou kartou, nie je teda povinný vydávať účtenku EET.

DEFINÍCIE

1. Predávajúci - Predávajúcim je e-shop PUDI.cz, Jindra Vlasáková - IČO: 10866418, se sídlem Maxima Gorkého 241, 541 01 Trutnov, evidovaný v Živnostenskom registri.

2. Kupujúci - Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky.

NÁKLADY NA DOPRAVU

Balíčky sú obvykle odoslané do ďalšieho pracovného dňa po prijatí objednávky, prípadne po obdržaní platby pri platbe vopred na účet a sú dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty a Zásilkovna. Odoslané balíčky je možné sledovať pomocou aplikácie skrze webový prehliadač. Poplatky za dopravu zahŕňajú manipuláciu a balné, ako aj náklady na poštovné. Manipulačné a dopravné poplatky sú pevné (nezáleží na celkovej hmotnosti ani veľkosti zásielky). Odporúčame Vám zoskupiť položky do jednej objednávky. Ak sa stane, že urobíte dve objednávky v jeden deň a dáte nám včas elektronicky alebo telefonicky vedieť, je možné tovar odoslať za cenu jedného poštovné.

Poštovné hradí kupujúci podľa výberu dopravy - platba vopred na bankový účet alebo platba pri prevzatí pomocou dobierky. Zásielky sú dostatočne zabalené a Váš tovar je teda dobre chránené.

Možnosti dodania:

Platba dobierkou - Vami objednaný tovar je odoslaný na Vašu adresu a Vy platíte až pri prevzatí balíčka

Platba vopred na účet - Za tovar a poštovné pošlite čiastku na náš účet (číslo účtu: 2901986435/2010 - FIO Banka) a ihneď po obdržaní Vašej platby tovar odošleme. O prijatí platby a následnom odoslaní tovaru budete informovaní skrz e-mail.

IBAN: CZ70 2010 0000 0029 0198 6435

BIC: FIOBCZPP

OSOBNÉ ÚDAJE

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov. Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ. Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Máte právo kedykoľvek nám písomne ​​oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní, pričom je povinný dopraviť tovar na vlastné náklady na nižšie uvedenú adresu. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, ak predávajúci neoznámil kupujúcemu informácie podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. f). Predávajúci má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. (1) Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, peniaze mu budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Kupujúcemu budú vrátené prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. (2) Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. (3) Predávajúci uhradí kupujúcemu náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil spotrebiteľa o povinnosti znášať tieto náklady v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g). (4) Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

REKLAMÁCIA TOVARU

Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho, v prípade zaslania tovaru dobierkou alebo balíkom, prevzatím od dopravcu. Po prevzatí si zásielku vždy starostlivo prekontrolujte, či je kompletný, nie je porušený obal a obsah zodpovedá objednávke. Prípadné chýbajúce kusy, porušený obal atď. Reklamujte priamo u prepravcu pri prevzatí zásielky. O ostatných nezrovnalostiach v zásielke nám dajte okamžite vedieť e-mailom (info@pudi.cz), najneskôr však do 48 hodín od doručenia zásielky. Na tovar je poskytovaná 2-ročná záručná lehota, ktorá sa však nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním, či mechanickým poškodením. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci kupujúcemu vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a čase jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Tovar k reklamácii zašlite na nižšie uvedenú adresu spolu s označením objednávky a presným popisom vady. Bez týchto náležitostí nemôže byť reklamácia posúdená a vybavená, teda bude vrátená späť kupujúcemu.

Ak sa s nami vopred nedohodnete inak, posielajte pokiaľ možno kompletné balenie vrátane príslušenstva. Vrátený či reklamovaný tovar zasielajte na adresu:

Lukáš Vrbický

Benešova 223

541 03 Trutnov 3
+420 601 381 461

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov:

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcie.

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz