Obchodné podmienky

Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodávky tovaru zverejnené predávajúcim a potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predajcu a zákazníka.

CENY

V prípade, keď predávajúci upozorní do 24 hodín po obdržaní objednávky kupujúceho o zmene ceny z dôvodu nepredvídateľné okolnosti, má kupujúci právo odstúpiť od objednávky. V prípade, že tovar nie je v čase podania objednávky na sklade predávajúceho, bude tovar vyúčtované podľa aktuálnych cien platných ku dňu dodania tovaru kupujúcemu. E-shop www.pudi.cz neprijíma platby v hotovosti ani platobnou kartou, nie je teda povinný vydávať účtenku EET.

RECENZIA

Na základe zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Vám môžeme ako nášmu zákazníkovi zasielať marketingové oznámenia týkajúce sa našich služieb či informácií o našej spoločnosti. (možno odmietnuť v poslednom kroku objednávky) Súčasťou toho môžu byť aj emailové dotazníky spokojnosti s nákupom u nás, k ich rozosielke využívame službu Heureka.sk alebo Zboží.cz, ktoré odovzdáme Váš email a informácie o konkrétnom nákupe. Proti zasielaniu emailových dotazníkov prostredníctvom služby Heureka.sk môžete kedykoľvek vyjadriť námietku, buď priamo v nákupnom košíku alebo kliknutím na odkaz v doručenom emaile s dotazníkom.

Celkové hodnotenie (tzv. skóre) obchodu je počítané ako celkový priemer z jednotlivých užívateľských hodnotení a zobrazuje sa formou hviezdičiek v počte 1 – 5 v rámci výpisu ponúk.

Na webových stránkach sa zobrazujú posledné recenzie nášho obchodu z webových stránok Heureka.sk a Zboží.cz

DEFINÍCIE

1. Predávajúci - Predávajúcim je e-shop PUDI.cz, Lukáš Vrbický - IČO: 04164245, se sídlem Benešova 223, 541 03 Trutnov, evidovaný v Živnostenskom registri.

2. Kupujúci - Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky. Ak platbu nedostaneme v rámci 3 pracovných dní, je objednávka automaticky zrušená.

NÁKLADY NA DOPRAVU

Balíčky sú obvykle odoslané do ďalšieho pracovného dňa po prijatí objednávky, prípadne po obdržaní platby pri platbe vopred na účet a sú dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty a Zásilkovna. Odoslané balíčky je možné sledovať pomocou aplikácie skrze webový prehliadač. Poplatky za dopravu zahŕňajú manipuláciu a balné, ako aj náklady na poštovné. Manipulačné a dopravné poplatky sú pevné (nezáleží na celkovej hmotnosti ani veľkosti zásielky). Odporúčame Vám zoskupiť položky do jednej objednávky. Ak sa stane, že urobíte dve objednávky v jeden deň a dáte nám včas elektronicky alebo telefonicky vedieť, je možné tovar odoslať za cenu jedného poštovné.

Poštovné hradí kupujúci podľa výberu dopravy - platba vopred na bankový účet alebo platba pri prevzatí pomocou dobierky. Zásielky sú dostatočne zabalené a Váš tovar je teda dobre chránené.

Možnosti dodania:

Platba dobierkou - Vami objednaný tovar je odoslaný na Vašu adresu a Vy platíte až pri prevzatí balíčka

Platba vopred na účet - Za tovar a poštovné pošlite čiastku na náš účet (číslo účtu: 2602047411/2010 - FIO Banka) a ihneď po obdržaní Vašej platby tovar odošleme. O prijatí platby a následnom odoslaní tovaru budete informovaní skrz e-mail.

IBAN: CZ64 2010 0000 0026 0204 7411

BIC: FIOBCZPP

OSOBNÉ ÚDAJE

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov. Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ. Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Máte právo kedykoľvek nám písomne ​​oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, platí aj pre výmenu tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na našu adresu uvedenú pri našich identifikačných údajoch).

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá. Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmlúv o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať. K vrátenému tovaru odporúčame priložiť: kópiu faktúry alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru; písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail. Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali. Okrem kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Peniaze vám vrátime: rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo spôsobom, aký budete požadovať. Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru zodpovedáte tiež v prípade, že toto zníženie hodnoty vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch: technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená celkom zjavne chybná cena tovaru; tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať; plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym. V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je vám doručené. Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

REKLAMÁCIA TOVARU

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä: má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy; je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; vyhovuje požiadavkám právnych predpisov; sa hodí na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar obvykle používa; zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne akosti, ktorú pre daný typ tovaru ustanovujú platné a účinné právne predpisy; a nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru. Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe.

Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pokiaľ sa vada tovaru prejaví v priebehu jedneho roku od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba. Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, poprípade je u veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu. V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli vade tovaru užívať, tj najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174. 3.2. V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám patria najmä nasledujúce práva:

a) Doplnenie toho, čo chýba
Pokiaľ vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktorý bol dojednaný, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

b) Zľava z kúpnej ceny
Pokiaľ pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo chybné súčasti tovaru
Výmenu tovaru alebo chybné súčasti tovaru môžete požadovať vždy, pokiaľ to nie je neúmerné k povahe vady (tj. najmä v prípade, keď nie je možná bezprostredná oprava veci) a pokiaľ sa nejedná iba o nepodstatné porušenie zmluvy. Právo na výmenu tovaru vám nepatrí v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Pokiaľ v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť. Požadovať výmenu tovaru nemôžete pri tovare predávanom za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

d) Oprava veci
Pokiaľ je možné tovar opraviť, náleží vám právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás bezodkladne informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

e) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)
Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

- dodanie vadnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy
- nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába)
- tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách)
- sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru)
- nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie/nezjednáme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju obdržali. Výnimkou sú prípady, keď:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
b) ste použili vec ešte pred objavením vady;
c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím;
d) ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech. 

Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak:

- ste o vade pred prevzatím veci vedeli
- ste chybu sami spôsobili
- uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

- opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov)
- veci predávané za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; alebo
- ak to vyplýva z povahy veci (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamace přijímáme na naší adrese pro doručování.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

- pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne
- zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmito obchodnými podmienkami záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybné súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmito obchodnými podmienkami a občianskym zákonníkom
- reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla, pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu
- pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Pokiaľ zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä pri neodstrániteľných vadách alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.

Vrátený či reklamovaný tovar zasielajte na túto doručovaciu adresu:

Lukáš Vrbický

Benešova 223

541 03 Trutnov 3
+420 776 652 962

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov:

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcie.

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 5.1.2023